na.serveme.tf #244519 - BLU vs RED

arena_well

01:45

Uploaded by Arie - VanillaTF2.org (TFTrue v4.79) on 24-Jun-2018 18:24:00

BLU

4

0

RED

Team Name C K A D DA DA/M KA/D K/D DT DT/M HP
Blu 3 0 0 393 224 0.0 0.0 0 0 0
Red 2 0 4 459 262 0.5 0.5 676 386 0
Blu 1 0 2 283 161 0.5 0.5 459 262 0
Team K DA UC UD
Red 2 459 0 0
Blu 4 676 0 0
RoundLengthScoreBLU
K
RED
K
BLU
UC
RED
UC
BLU
DA
RED
DA
1 00:21 1 - 0 1 0 0 0 186 100 ˅
TeamNameKillsDamage
Blu lf e-girlfriend anime, no ASMR 0 32
Red robot boyfriend.egfug 0 100
Blu shredder.egfug 1 154
Events
00:22 Round endRound win for Blue
2 00:27 2 - 0 1 0 0 0 213 0 ˅
TeamNameKillsDamage
Blu lf e-girlfriend anime, no ASMR 1 213
Red robot boyfriend.egfug 0 0
Blu shredder.egfug 0 0
Events
00:54 Round endRound win for Blue
3 00:35 3 - 0 1 1 0 0 179 189 ˅
TeamNameKillsDamage
Blu lf e-girlfriend anime, no ASMR 1 50
Red robot boyfriend.egfug 1 189
Blu shredder.egfug 0 129
Events
01:34 Round endRound win for Blue
4 00:22 4 - 0 1 1 0 0 98 170 ˅
TeamNameKillsDamage
Blu lf e-girlfriend anime, no ASMR 1 98
Red robot boyfriend.egfug 1 170
Blu shredder.egfug 0 0
Events
02:01 Round endRound win for Blue
Team Player C K
Blu lf e-girlfriend anime, no ASMR 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
Red robot boyfriend.egfug 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Blu shredder.egfug 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Team Player C KA
Blu lf e-girlfriend anime, no ASMR 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
Red robot boyfriend.egfug 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Blu shredder.egfug 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Team Player C D
Red robot boyfriend.egfug 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Blu shredder.egfug 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2