ETF2L S12 Grand Final: S-O vs SDCK

badw+upw

95:51

Uploaded by Clark on 14-May-2017 22:10:07

BLU

6

2

RED

Team Name C K A D DA DA/M KA/D K/D DT DT/M HP BS HS AS CAP
Blu 39 37 54 17856 186 1.4 0.7 16801 175 37 0 0 0 10
Blu 55 27 92 29844 311 0.9 0.6 28356 295 166 0 0 8 0
Red 109 11 49 38383 400 2.4 2.2 18946 197 32 0 108 0 1
Red 70 33 57 32935 343 1.8 1.2 22299 232 182 0 0 11 1
Blu 73 43 72 23622 246 1.6 1.0 19211 200 59 0 0 0 8
Blu 48 40 57 18314 191 1.5 0.8 26968 281 60 0 0 0 5
Red 84 16 72 29764 310 1.4 1.2 26059 271 200 24 94 0 3
Blu 2 50 40 497 5 1.3 0.1 14330 149 36 0 0 0 1
Red 77 44 62 39134 408 2.0 1.2 26950 281 69 0 0 2 3
Red 1 58 20 336 3 3.0 0.1 9454 98 31 0 0 0 2
Red 66 42 66 27683 288 1.6 1.0 42404 442 68 0 0 0 1
Blu 69 9 88 26058 271 0.9 0.8 25882 270 220 28 83 0 3
Red 56 53 49 20343 212 2.2 1.1 14625 152 25 0 0 0 5
Blu 61 27 56 38265 399 1.6 1.1 28821 300 62 0 0 3 0
Red 52 32 53 15010 156 1.6 1.0 22577 235 74 0 0 0 4
Blu 55 45 79 20301 211 1.3 0.7 45640 476 53 0 0 0 4
Red 67 48 69 21908 228 1.7 1.0 20572 214 94 0 0 0 11
Blu 79 12 73 29129 303 1.2 1.1 19487 203 26 0 75 0 0
Team K DA UC UD CAP MID
Red 582 225496 67 2 0 0
Blu 481 203886 57 5 25 8
RoundLengthScoreBLU
K
RED
K
BLU
UC
RED
UC
BLU
DA
RED
DA
1st cap
1 17:16 4 - 0 66 118 10 12 31683 41577 Blu ˅
TeamNameKillsDamage
Blu Seal 7 2756
Blu Raptor.aF 8 5049
Red SDCK Burn рџЊљ 16 5141
Red SDCK xD dima ⇗upp⇙ 14 5371
Blu MaroЕЎ.aF 12 3957
Blu That's So Steve! 8 2852
Red SDCK Ze Man 23 6566
Blu CeeJaey 0 65
Red SDCK Spelly! 13 7124
Red SDCK Sprayer 1 111
Red SDCK Sandbitch 9 4639
Blu toast 9 5206
Red SDCK Clark 12 4667
Blu adamracek 9 6256
Red SDCK yahoo 12 2475
Blu Emilio Estevez 3 3142
Red SDCK Mayh 18 5483
Blu That's SO cloudy ! 10 2400
Events
00:15 ÜberchargeCeeJaey
00:16 ÜberchargeSDCK Sprayer
00:35 ÜberchargeCeeJaey
00:38 ÜberchargeSDCK Sprayer
01:31 ÜberchargeSDCK Sprayer
02:07 ÜberchargeCeeJaey
02:20 Medic DeathCeeJaey killed by SDCK Mayh
03:18 ÜberchargeSDCK Sprayer
03:39 ÜberchargeCeeJaey
04:16 Medic DeathCeeJaey killed by SDCK Spelly!
04:19 ÜberchargeSDCK Sprayer
05:12 ÜberchargeSDCK Sprayer
05:21 Medic DeathSDCK Sprayer killed by That's SO cloudy !
05:28 Point CaptureBlue captured point 1
05:51 Point CaptureBlue captured point 2
06:10 ÜberchargeCeeJaey
06:40 ÜberchargeSDCK Sprayer
06:46 Medic DeathCeeJaey killed by SDCK Ze Man
06:50 Medic DeathSDCK Sprayer killed by Raptor.aF
08:18 ÜberchargeCeeJaey
08:21 ÜberchargeSDCK Sprayer
08:36 Medic DeathCeeJaey killed by SDCK Mayh
10:07 ÜberchargeCeeJaey
10:11 ÜberchargeSDCK Sprayer
10:25 Medic DeathCeeJaey killed by SDCK Burn рџЊљ
11:47 ÜberchargeCeeJaey
11:47 ÜberchargeSDCK Sprayer
11:56 Medic DeathCeeJaey killed by SDCK Sandbitch
12:17 Point CaptureBlue captured point 3
12:18 Medic DeathSDCK Sprayer killed by adamracek
13:51 ÜberchargeSDCK Sprayer
13:56 ÜberchargeCeeJaey
14:19 Medic DeathCeeJaey killed by SDCK Ze Man
15:05 ÜberchargeSDCK Sprayer
15:09 Medic DeathCeeJaey killed by SDCK Spelly!
16:14 Dropped überSDCK Sprayer
16:14 Medic DeathSDCK Sprayer killed by toast
16:49 ÜberchargeCeeJaey
16:53 Medic DeathSDCK Sprayer killed by adamracek
17:16 Point CaptureBlue captured point 4
17:16 Round endRound win for Blue
2 14:37 0 - 0 63 100 10 11 32173 37153 Blu ˅
TeamNameKillsDamage
Blu Seal 13 3745
Blu Raptor.aF 7 4194
Red SDCK Burn рџЊљ 17 5744
Red SDCK xD dima ⇗upp⇙ 4 4339
Blu MaroЕЎ.aF 14 3709
Blu That's So Steve! 9 3200
Red SDCK Ze Man 8 4402
Blu CeeJaey 1 104
Red SDCK Spelly! 9 5086
Red SDCK Sprayer 0 48
Red SDCK Sandbitch 7 4276
Blu toast 18 6212
Red SDCK Clark 4 3150
Blu adamracek 10 7289
Red SDCK yahoo 6 2219
Blu Emilio Estevez 12 3457
Red SDCK Mayh 8 2909
Blu That's SO cloudy ! 16 5243
Events
17:41 ÜberchargeCeeJaey
17:41 ÜberchargeSDCK Sprayer
18:01 ÜberchargeCeeJaey
18:04 ÜberchargeSDCK Sprayer
19:36 ÜberchargeCeeJaey
20:00 ÜberchargeSDCK Sprayer
20:42 ÜberchargeCeeJaey
21:25 Point CaptureBlue captured point 1
21:43 ÜberchargeSDCK Sprayer
21:56 ÜberchargeCeeJaey
22:35 Point CaptureBlue captured point 2
22:52 ÜberchargeSDCK Sprayer
22:58 ÜberchargeCeeJaey
23:03 Medic DeathSDCK Sprayer killed by That's SO cloudy !
23:51 Dropped überCeeJaey
23:51 Medic DeathCeeJaey killed by SDCK Mayh
24:47 ÜberchargeSDCK Sprayer
25:05 ÜberchargeCeeJaey
25:09 Medic DeathSDCK Sprayer killed by toast
26:06 Dropped überCeeJaey
26:06 Medic DeathCeeJaey killed by SDCK Burn рџЊљ
26:24 ÜberchargeSDCK Sprayer
26:58 Point CaptureBlue captured point 3
27:44 ÜberchargeSDCK Sprayer
27:46 ÜberchargeCeeJaey
27:56 Medic DeathSDCK Sprayer killed by adamracek
29:01 ÜberchargeCeeJaey
29:25 ÜberchargeSDCK Sprayer
30:08 ÜberchargeCeeJaey
30:41 ÜberchargeSDCK Sprayer
31:14 ÜberchargeCeeJaey
31:22 Medic DeathSDCK Sprayer killed by toast
31:32 Medic DeathCeeJaey killed by SDCK Ze Man
32:03 Medic DeathCeeJaey killed by SDCK Spelly!
32:03 Round endRound win for Blue
3 15:00 4 - 0 59 87 10 7 27682 34471 Blu ˅
TeamNameKillsDamage
Blu MaroЕЎ.aF 16 4317
Blu Raptor.aF 7 4350
Red SDCK Burn рџЊљ 13 5300
Red SDCK Clark 9 2526
Red SDCK xD dima ⇗upp⇙ 4 4497
Blu That's So Steve! 13 3506
Red SDCK Ze Man 8 2623
Blu CeeJaey 0 38
Red SDCK Spelly! 4 3954
Red SDCK Sprayer 0 0
Red SDCK Sandbitch 10 3904
Blu toast 8 4039
Blu adamracek 12 6586
Red SDCK yahoo 7 2067
Blu Emilio Estevez 11 3743
Red SDCK Mayh 4 2811
Blu Seal 9 3822
Blu That's SO cloudy ! 11 4070
Events
37:07 ÜberchargeSDCK Sprayer
37:08 ÜberchargeCeeJaey
37:31 ÜberchargeSDCK Sprayer
38:15 Dropped überCeeJaey
38:15 Medic DeathCeeJaey killed by SDCK Spelly!
38:47 ÜberchargeSDCK Sprayer
38:56 Medic DeathCeeJaey killed by SDCK Sandbitch
39:18 Point CaptureBlue captured point 1
40:06 ÜberchargeCeeJaey
40:33 ÜberchargeSDCK Sprayer
41:47 ÜberchargeSDCK Sprayer
41:50 ÜberchargeCeeJaey
42:14 Medic DeathSDCK Sprayer killed by MaroЕЎ.aF
44:36 ÜberchargeSDCK Sprayer
44:41 ÜberchargeCeeJaey
45:33 Medic DeathSDCK Sprayer killed by Raptor.aF
46:45 ÜberchargeSDCK Sprayer
46:48 ÜberchargeCeeJaey
48:08 ÜberchargeSDCK Sprayer
48:09 ÜberchargeCeeJaey
48:46 Point CaptureBlue captured point 3
48:46 Medic DeathCeeJaey killed by SDCK Mayh
49:15 ÜberchargeSDCK Sprayer
50:10 ÜberchargeCeeJaey
50:34 ÜberchargeSDCK Sprayer
50:53 Medic DeathSDCK Sprayer killed by That's So Steve!
51:37 Dropped überCeeJaey
51:37 Medic DeathCeeJaey killed by SDCK Ze Man
51:52 Point CaptureBlue captured point 4
51:52 Round endRound win for Blue
4 13:26 2 - 4 42 96 7 9 21971 32762 Blu ˅
TeamNameKillsDamage
Blu Seal 3 2386
Blu Raptor.aF 1 2247
Red SDCK Burn рџЊљ 11 4872
Red SDCK xD dima ⇗upp⇙ 15 5343
Blu MaroЕЎ.aF 9 2775
Blu That's So Steve! 3 1891
Red SDCK Ze Man 18 4316
Blu CeeJaey 1 123
Red SDCK Spelly! 12 5470
Red SDCK Sprayer 0 177
Red SDCK Sandbitch 8 3398
Blu adamracek 7 4605
Blu toast 6 2446
Red SDCK Mayh 13 4189
Red SDCK yahoo 6 1705
Blu Emilio Estevez 4 1661
Red SDCK Clark 13 3292
Blu That's SO cloudy ! 8 3837
Events
52:17 ÜberchargeSDCK Sprayer
52:17 ÜberchargeCeeJaey
52:36 ÜberchargeCeeJaey
52:40 ÜberchargeSDCK Sprayer
53:42 ÜberchargeSDCK Sprayer
54:17 ÜberchargeCeeJaey
54:34 Medic DeathSDCK Sprayer killed by CeeJaey
54:36 Medic DeathCeeJaey killed by SDCK Mayh
55:01 Point CaptureBlue captured point 1
55:24 Point CaptureBlue captured point 2
55:45 Medic DeathCeeJaey killed by SDCK Spelly!
57:14 ÜberchargeCeeJaey
57:15 ÜberchargeSDCK Sprayer
58:28 ÜberchargeCeeJaey
58:29 ÜberchargeSDCK Sprayer
58:57 Medic DeathCeeJaey killed by SDCK Mayh
61:52 ÜberchargeCeeJaey
61:58 ÜberchargeSDCK Sprayer
62:16 Medic DeathCeeJaey killed by SDCK Spelly!
63:12 ÜberchargeSDCK Sprayer
63:55 ÜberchargeCeeJaey
64:09 Medic DeathCeeJaey killed by SDCK Spelly!
64:28 ÜberchargeSDCK Sprayer
64:51 Medic DeathCeeJaey killed by SDCK Ze Man
65:24 Medic DeathCeeJaey killed by SDCK Clark
65:27 ÜberchargeSDCK Sprayer
65:28 Round endRound win for Red
5 09:23 4 - 0 43 69 6 6 18582 24888 Blu ˅
TeamNameKillsDamage
Blu Seal 0 1169
Red SDCK Clark 6 1479
Red SDCK Burn рџЊљ 8 2926
Red SDCK xD dima ⇗upp⇙ 9 3844
Blu MaroЕЎ.aF 4 1982
Blu Raptor.aF 5 2745
Blu That's So Steve! 8 3237
Red SDCK Ze Man 16 5709
Blu CeeJaey 0 43
Red SDCK Spelly! 6 3608
Red SDCK Sprayer 0 0
Red SDCK Sandbitch 8 3220
Blu toast 5 1309
Red SDCK Mayh 7 2075
Red SDCK yahoo 9 2027
Blu Emilio Estevez 7 2343
Blu adamracek 8 2890
Blu That's SO cloudy ! 6 2864
Events
94:30 ÜberchargeSDCK Sprayer
94:31 ÜberchargeCeeJaey
94:51 ÜberchargeSDCK Sprayer
94:52 ÜberchargeCeeJaey
96:27 Dropped überSDCK Sprayer
96:27 Medic DeathSDCK Sprayer killed by toast
97:02 Point CaptureBlue captured point 1
97:43 Point CaptureBlue captured point 2
97:56 ÜberchargeCeeJaey
98:00 ÜberchargeSDCK Sprayer
99:02 ÜberchargeSDCK Sprayer
99:05 ÜberchargeCeeJaey
99:21 Medic DeathSDCK Sprayer killed by That's So Steve!
99:28 Point CaptureBlue captured point 3
100:09 ÜberchargeCeeJaey
100:15 Medic DeathCeeJaey killed by SDCK Ze Man
101:16 ÜberchargeSDCK Sprayer
101:44 ÜberchargeCeeJaey
102:02 Medic DeathCeeJaey killed by SDCK yahoo
102:26 ÜberchargeSDCK Sprayer
102:49 Medic DeathCeeJaey killed by SDCK Ze Man
103:38 Point CaptureBlue captured point 4
103:38 Round endRound win for Blue
6 08:12 0 - 0 47 57 6 5 18476 21014 Blu ˅
TeamNameKillsDamage
Blu MaroЕЎ.aF 8 2761
Blu Raptor.aF 12 4334
Red SDCK Burn рџЊљ 17 4771
Red SDCK Mayh 0 845
Red SDCK xD dima ⇗upp⇙ 4 2727
Blu That's So Steve! 3 1343
Red SDCK Ze Man 0 997
Blu CeeJaey 0 0
Red SDCK Spelly! 10 3018
Red SDCK Sprayer 0 0
Red SDCK Sandbitch 6 3073
Blu toast 6 2154
Blu adamracek 7 2951
Blu That's SO cloudy ! 10 3999
Blu Emilio Estevez 8 2000
Red SDCK Clark 5 1855
Blu Seal 3 1472
Red SDCK yahoo 5 1190
Events
104:03 ÜberchargeCeeJaey
104:05 ÜberchargeSDCK Sprayer
104:22 ÜberchargeCeeJaey
104:29 ÜberchargeSDCK Sprayer
106:20 ÜberchargeCeeJaey
106:21 ÜberchargeSDCK Sprayer
106:39 Point CaptureBlue captured point 1
107:25 ÜberchargeSDCK Sprayer
107:36 Point CaptureBlue captured point 2
108:00 ÜberchargeCeeJaey
108:42 ÜberchargeSDCK Sprayer
108:46 Medic DeathCeeJaey killed by SDCK xD dima ⇗upp⇙
108:50 Medic DeathSDCK Sprayer killed by MaroЕЎ.aF
108:56 Point CaptureBlue captured point 3
109:31 Medic DeathSDCK Sprayer killed by Raptor.aF
110:15 ÜberchargeCeeJaey
110:32 Medic DeathCeeJaey killed by SDCK Burn рџЊљ
110:46 ÜberchargeSDCK Sprayer
111:11 Medic DeathSDCK Sprayer killed by That's So Steve!
111:13 Medic DeathCeeJaey killed by SDCK Clark
111:45 Medic DeathCeeJaey killed by SDCK yahoo
112:00 Round endRound win for Blue
7 08:59 4 - 0 52 58 7 6 20831 22941 Blu ˅
TeamNameKillsDamage
Blu MaroЕЎ.aF 8 2311
Blu Raptor.aF 12 4653
Red SDCK Burn рџЊљ 11 3108
Red SDCK xD dima ⇗upp⇙ 12 3257
Blu That's So Steve! 3 1621
Red SDCK Ze Man 2 1364
Blu CeeJaey 0 41
Red SDCK Spelly! 10 5359
Red SDCK Sprayer 0 0
Red SDCK Sandbitch 7 3082
Blu toast 8 1694
Red SDCK Clark 3 1507
Blu adamracek 6 4679
Blu That's SO cloudy ! 12 4079
Blu Emilio Estevez 7 2263
Red SDCK Mayh 4 1210
Blu Seal 2 1600
Red SDCK yahoo 3 1944
Events
73:13 ÜberchargeCeeJaey
73:15 ÜberchargeSDCK Sprayer
73:37 ÜberchargeCeeJaey
73:39 ÜberchargeSDCK Sprayer
74:20 Dropped überCeeJaey
74:20 Medic DeathCeeJaey killed by SDCK Burn рџЊљ
74:51 ÜberchargeSDCK Sprayer
74:59 Medic DeathCeeJaey killed by SDCK xD dima ⇗upp⇙
75:04 Point CaptureBlue captured point 1
75:39 Medic DeathCeeJaey killed by SDCK xD dima ⇗upp⇙
75:50 Point CaptureBlue captured point 2
76:08 ÜberchargeSDCK Sprayer
76:11 Medic DeathCeeJaey killed by SDCK Spelly!
76:55 Point CaptureBlue captured point 3
77:12 ÜberchargeSDCK Sprayer
77:27 ÜberchargeCeeJaey
77:33 Medic DeathSDCK Sprayer killed by Emilio Estevez
77:42 Medic DeathCeeJaey killed by SDCK Spelly!
78:36 Medic DeathSDCK Sprayer killed by That's So Steve!
79:16 ÜberchargeCeeJaey
79:59 ÜberchargeSDCK Sprayer
80:19 ÜberchargeCeeJaey
81:42 ÜberchargeSDCK Sprayer
81:42 ÜberchargeCeeJaey
81:54 Medic DeathCeeJaey killed by SDCK Sandbitch
81:58 Point CaptureBlue captured point 4
81:58 Round endRound win for Blue
8 08:58 0 - 0 28 78 5 7 16071 27107 Blu ˅
TeamNameKillsDamage
Blu MaroЕЎ.aF 2 1810
Blu Raptor.aF 3 2272
Red SDCK Burn рџЊљ 16 6521
Red SDCK Clark 4 1867
Red SDCK xD dima ⇗upp⇙ 8 3557
Blu That's So Steve! 1 664
Red SDCK Ze Man 9 3787
Blu CeeJaey 0 83
Red SDCK Spelly! 13 5515
Red SDCK Sprayer 0 0
Red SDCK Sandbitch 11 2091
Blu toast 9 2998
Red SDCK Mayh 13 2386
Blu That's SO cloudy ! 6 2637
Blu Emilio Estevez 3 1692
Blu adamracek 2 3009
Blu Seal 2 906
Red SDCK yahoo 4 1383
Events
82:23 ÜberchargeSDCK Sprayer
82:24 ÜberchargeCeeJaey
82:43 ÜberchargeCeeJaey
82:45 ÜberchargeSDCK Sprayer
84:52 ÜberchargeCeeJaey
84:54 ÜberchargeSDCK Sprayer
85:22 Point CaptureBlue captured point 1
86:05 Point CaptureBlue captured point 2
86:41 ÜberchargeCeeJaey
86:43 ÜberchargeSDCK Sprayer
87:40 ÜberchargeSDCK Sprayer
87:41 ÜberchargeCeeJaey
88:17 Medic DeathCeeJaey killed by SDCK Ze Man
88:50 Medic DeathCeeJaey killed by SDCK Spelly!
88:50 ÜberchargeSDCK Sprayer
89:45 Medic DeathCeeJaey killed by SDCK Ze Man
90:35 ÜberchargeSDCK Sprayer
90:38 Medic DeathCeeJaey killed by SDCK Sandbitch
91:06 Round endRound win for Red
CeeJaey
Healing106709 (1113 / minute)
Charges
  • Medigun: 57 (100%)
Drops5
Avg time before healing7.0 s
Avg time to build43 s
Avg time before using26 s
Deaths with 95-99% uber0
Avg uber length6.3 s
Deaths within 20s after uber12
Advantages lost (min 10s)11
Biggest advantage lost156 s
TargetClassHeals%
Seal80747
Raptor.aF1210511
toast26512
MaroЕЎ.aF93648
adamracek2550023
Emilio Estevez2007918
That's So Steve!1848917
That's SO cloudy !104409
SDCK Sprayer
Healing110806 (1156 / minute)
Charges
  • Quickfix: 2 (2%)
  • Medigun: 65 (97%)
Drops2
Avg time before healing9.2 s
Avg time to build44 s
Avg time before using24 s
Deaths with 95-99% uber2
Avg uber length6.9 s
Deaths within 20s after uber7
Advantages lost (min 10s)7
Biggest advantage lost74 s
TargetClassHeals%
SDCK Spelly!2410121
SDCK Burn рџЊљ1519413
SDCK Sandbitch2404421
SDCK xD dima ⇗upp⇙1283611
SDCK Mayh74536
SDCK Ze Man27902
SDCK Clark66085
SDCK yahoo1778016
Team Player C K
Blu MaroЕЎ.aF 11 14 7 11 8 6 2 3 11 73
Blu Raptor.aF 6 6 3 7 8 9 3 3 10 55
Red SDCK Burn рџЊљ 10 5 13 15 19 9 4 31 3 109
Red SDCK xD dima ⇗upp⇙ 10 15 4 5 4 9 3 3 17 70
Blu That's So Steve! 14 4 1 2 5 5 4 1 12 48
Red SDCK Ze Man 4 9 7 8 13 13 9 15 6 84
Blu CeeJaey 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Red SDCK Spelly! 9 14 7 1 9 8 10 7 12 77
Red SDCK Sprayer 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Red SDCK Sandbitch 7 19 6 10 13 1 4 2 4 66
Blu adamracek 8 6 11 8 11 4 3 4 6 61
Blu toast 7 3 5 7 15 9 4 17 2 69
Red SDCK Mayh 7 13 7 5 8 3 6 8 10 67
Red SDCK yahoo 10 6 5 3 3 6 2 3 14 52
Blu Emilio Estevez 5 7 9 12 10 5 1 2 4 55
Red SDCK Clark 10 10 4 8 5 5 2 0 12 56
Blu Seal 6 6 6 6 2 4 0 0 9 39
Blu That's SO cloudy ! 10 7 7 8 6 7 2 17 15 79
Team Player C KA
Blu Seal 12 11 7 11 4 6 1 1 23 76
Blu Raptor.aF 11 12 7 10 10 10 4 6 12 82
Red SDCK Burn рџЊљ 10 7 16 15 21 11 5 31 4 120
Red SDCK xD dima ⇗upp⇙ 13 20 10 8 6 13 4 6 23 103
Blu MaroЕЎ.aF 14 17 11 13 16 11 4 6 24 116
Blu That's So Steve! 21 7 5 7 12 8 4 4 20 88
Red SDCK Ze Man 4 12 7 8 18 15 11 18 7 100
Blu CeeJaey 2 2 6 6 7 6 4 1 18 52
Red SDCK Spelly! 13 16 12 10 16 15 13 10 16 121
Red SDCK Sprayer 4 5 6 7 8 6 3 5 15 59
Red SDCK Sandbitch 15 21 11 18 18 5 6 4 10 108
Blu adamracek 11 7 16 10 20 5 3 5 11 88
Blu toast 8 5 7 7 17 10 4 17 3 78
Red SDCK Mayh 17 17 10 5 15 8 8 12 23 115
Blu That's SO cloudy ! 11 8 8 11 7 7 3 19 17 91
Blu Emilio Estevez 12 11 14 17 17 12 1 5 11 100
Red SDCK Clark 14 21 8 13 13 7 3 3 27 109
Red SDCK yahoo 14 17 7 6 5 8 4 4 19 84
Team Player C D
Blu MaroЕЎ.aF 7 10 10 9 7 10 0 10 4 72
Blu Raptor.aF 13 15 6 14 19 10 0 5 9 92
Red SDCK Burn рџЊљ 3 3 1 4 2 0 0 17 17 49
Red SDCK xD dima ⇗upp⇙ 14 6 4 6 7 6 0 7 3 57
Blu That's So Steve! 7 4 5 7 6 4 0 13 7 57
Red SDCK Ze Man 11 10 12 6 4 9 1 15 2 72
Blu CeeJaey 6 3 2 10 4 2 0 4 9 40
Red SDCK Spelly! 11 7 2 8 12 6 0 8 7 62
Red SDCK Sprayer 2 3 4 3 1 0 1 2 4 20
Red SDCK Sandbitch 8 8 5 11 10 2 0 6 15 66
Blu toast 10 17 14 12 4 12 0 3 6 88
Red SDCK Clark 6 9 5 4 5 4 0 7 9 49
Blu adamracek 5 5 3 1 10 8 0 15 8 56
Red SDCK yahoo 7 3 1 11 9 6 0 7 5 53
Blu Emilio Estevez 8 4 3 9 13 5 1 19 13 79
Red SDCK Mayh 11 6 14 8 5 6 0 10 7 69
Blu Seal 3 9 6 8 1 5 0 9 13 54
Blu That's SO cloudy ! 8 3 3 7 2 0 0 31 15 73